ACER Aspire 5530 TouchPad driver download miễn phí (ver. 13.­2.­2.­0)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ACER Aspire 5530 TouchPad driver cho Notebooks.

TouchPad (ver. 13.­2.­2.­0) ZIP phát hành 2009.10.21.

File được download 0 lần và được xem 491 lần.

Loại Notebooks
Hãng ACER
Thiết bị Aspire 5530
Hệ điều hành Windows 7, Windows 7 64-bit
Phiên bản 13.­2.­2.­0
Kích thước file 28.19 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2009.10.21
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ACER Aspire 5530 TouchPad driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
TouchPad Driver for ACER Aspire 5530 Synaptics

Driver Notebooks ACER Aspire 5530 phổ biến:

Driver ACER Notebooks phổ biến: